Website of VELA Investment Trading Joint Stock Company

Corporate culture


VELA GROUP tự hào là một trong số ít doanh nghiệp có nền văn hoá riêng, đặc sắc và không lẫn với bất cứ đơn vị nào.

Văn hóa VELA GROUP luôn được Ban lãnh đạo đặc biệt quan tâm, nuôi dưỡng và tạo điều kiện phát triển toàn diện qua thông qua rất nhiều các hoạt động phong phú, đa dạng

6 NGUYÊN TẮC VĂN HOÁ

Chủ động

(Tế bào gốc)

 Chủ động tư duy. Chủ động cuộc đời mình
Sáng tạo Sáng tạo không giới hạn
Trách nhiệm Ngưng đổ lỗi, trách nhiệm đầu tiên thuộc về bản thân
Tích cực Lối sống tích cực. Suy nghĩ tích cực mỗi ngày
Chân thành
Tư duy đa chiều Nhìn nhận nhiều góc độ, luôn tìm ra 2 giải pháp

 

THÔNG QUA CÁC HOẠT ĐỘNG

Đào tạo
Văn hoá đọc
Văn hoá thể thao
Văn hoá chia sẻ