Website of VELA Investment Trading Joint Stock Company

Event news

  • Blockchain application into the oil production industry

    Công nghệ Blockchain đã trở nên phổ biến với sự gia tăng của bitcoin và những đồng tiền crypto khác. Công nghệ này cho phép thực hiện các giao dịch kỹ thuật số và lưu trữ hồ sơ có...

    Date 07/ 05/ 2019