Website of VELA Investment Trading Joint Stock Company

Development strategy


  • Đặt chất lượng và uy tín lên hàng đầu để xây dựng công ty trở thành vị thế số 1 trong tâm trí người tiêu dùng với ngành hàng tinh dầu.
  • VELA GROUP trở thành 1 hệ sinh thái doanh nghiệp khép kín
  • Đưa giá trị tài nguyên bản địa để xây dựng và quảng bá hình ảnh vùng miền